درباره ما

- همکاری با UNDP ( مرکز طرح های توسعه سازمان ملل متحد) در رابطه با تاثیرطراحی معماری درکاهش اثرات زلزله در شهرهای طبس ـ فردوس و گلبافت کرمان از سال 1369 تا 1371
- از موسسین شرکت شارستان طرح در سال 1375
- عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه های شرکت شارستان طرح از سال 1375 تا 1384
- همکاری با شرکت هترا نقش پارس از سال 1384 تا 1397 سوابق علمی :
- تدریس دروس معماری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سالهای 1372 تا 1373 و1377 تا 1381

ادامه مطلب ...

 

درباره ما

- همکاری با UNDP ( مرکز طرح های توسعه سازمان ملل متحد) در رابطه با تاثیرطراحی معماری درکاهش اثرات زلزله در شهرهای طبس ـ فردوس و گلبافت کرمان از سال 1369 تا 1371
- از موسسین شرکت شارستان طرح در سال 1375
- عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه های شرکت شارستان طرح از سال 1375 تا 1384
- همکاری با شرکت هترا نقش پارس از سال 1384 تا 1397 سوابق علمی :
- تدریس دروس معماری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سالهای 1372 تا 1373 و1377 تا 1381

ادامه مطلب ...