طراحی بازار بزرگ ملل
آگوست 3, 2018
بانک تجارت شعبه (رسالت)
آگوست 3, 2018

ساختمان اداری شرکت گاز (منطقه 5)

محل پروژه: مشهد
کارفرما: شرکت گاز
مساحت پروژه: 2300 مترمربع