طراحی قاب آینه
آگوست 3, 2018
طرح جامع و طراحی محوطه سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آگوست 3, 2018

ساختمان چند منظوره آموزشی (دانشکده هـای پیراپزشکی، پرستاری، بهداشت و طب سنتی) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محل پروژه: مشهد
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مساحت پروژه: 33000 مترمربع