طراحی مجتمع تجاری ـ اقامتی آسمان شرق
آگوست 3, 2018
ساختمان اداری شرکت گاز (منطقه 5)
آگوست 3, 2018

طراحی بازار بزرگ ملل

مساحت پروژه: 30000 متر مربع
محل پروژه: مشهد ـ بولوار آوینی
دارای 5 طبقه پارگینگ و 3 طبقه تجاری