مسجد محله 18 گلبهار
آگوست 3, 2018
طراحی بازار بزرگ ملل
آگوست 3, 2018

طراحی مجتمع تجاری ـ اقامتی آسمان شرق

محل پروژه: مشهد ـ بولوار وحدت
کارفرما : شهرداری ثامن
مساحت پروژه: 600000 مترمربع
دارای 350 واحد مسکونی در 9 طبقه و250واحد تجاری در سه طبقه و سه طبقه پارکینگ