مجتمع تجاري ـ اداري و مسکوني مجـد
آگوست 3, 2018
مجتمع فرهنگی فرزان
آگوست 3, 2018

طرح مجموعه تفریحی توریستی چالیدره طرقبه

کار فرما : استانداری خراسان رضوی ـ همیاری شهرداری ها سازمان توسعه گردشگری
مساحت پروژه: 150 هکتار
محل پروژه: مشهد ـ طرقبه
انجام مطالعات پایـه محیط طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضایـی و انجام تحلیل SWOT. ارائه طرح ها و برنامه های جامع مدیریتی و تهیه نقشه های جامع و اولویت بندی اجرایی پروژه به همراه نظامات مدیریتی و کارکردی مربوطه، منطقه نمونه گردشگری چـالیدره ، با مساحتی بالغ بر 150 هکتـار، در منطقه نغندر و در بالادست شهرطرقبـه مجموعـه چـالیدره استقرار یافته است.
دارای 5 زون اداری، ورزشـی، تفریحـی، تفرجگاهـی، مسکونـی وفضاهـای خدماتـی می بـاشد.